TABAGÓN EN FESTAS (DÍAS 29, 30 E 31)

EN PROBAS

EN PROBAS

24 feb. 2011

Ofertas-demandas de Emprego e FormaciónEMPREGO PÚBLICO

O Concello de Gondomar, convoca e elaboración dunha bolsa de traballo para a prestación de servizos temporais como auxiliar administrativo de administración xeral do Concello de Gondomar.

A vixencia da bolsa que se constitúa será de 3 anos ou de menos no suposto de que houbera un novo procedemento selectivo para os postos de traballo de auxiliar administrativo do Concello de Gondomar, momento a partir do cal a bolsa deixaría de ter vixencia.

O sistema de selección será o de concurso - oposición

--------------------

O Concello de Vigo convoca os procesos selectivos en execución da oferta de emprego público correspondente o ano 2008 en relación as prazas seguintes:

Técnico de Prevención de Riscos Laborais. Número de prazas: 1. Escala: Administración Especial. Subescala Servizos Especiais. Clase Cometidos Especiais. Sistema de provisión: oposición libre.

Técnico de Xestión. Número de prazas: 1. Escala: Administración Especial. Subescala Servizos Especiais. Clase Cometidos Especiais. Sistema de provisión: promoción interna.

Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas. Número de prazas: 1. Escala: Administración Especial. Subescala Técnica. Clase Media. Sistema de provisión: oposición libre.

Alguacil. Número de prazas: 1. Escala: Administración Especial. Subescala Servizos Especiais. Clase Cometidos Especiais. Sistema de provisión: oposición libre.

Administrativo de Administración Xeral. Número de prazas: 14. Escala: Administración Xeral. Subescala Administrativa. Sistema de provisión: promoción interna.

Técnico Medio Servizos Económicos. Número de prazas: 1. Escala: Administración Especial. Subescala Servizos Especiais. Clase Cometidos Especiais. Sistema de provisión: promoción interna.

b) Persoal laboral:

Oficial Conserxe. Número de prazas: 1. Sistema de provisión: Oposición libre.

Oficial Mecánico. Número de prazas: 1. Sistema de provisión: Oposición libre.

Oficial Xardineiro. Número de prazas: 1. Sistema de provisión: Oposición libre.

Oficial Albanel. Número de prazas: 1. Sistema de provisión: Oposición libre.

Oficial Desinfector. Número de prazas: 1. Sistema de provisión: Oposición libre.

Prazo: 20 días naturais seguintes á publicación no BOE Máis información: BOE 22/02/2011

--------------------

Axudantes de mantemento. IMD Vigo

Proceso selectivo para contratación de tres prazas de axudantes de mantemento, con carácter laboral temporal interina, ata a provisión das mesmas a través dunha nova oferta pública de emprego para o exercicio 2011. O sistema selectivo será o de concurso - oposición. A fase de oposición constará de tres exercicios. Requisitos: estar en posesión do título oficial de graduado escolar, FP I ou equivalente. Prazo: 20 días naturais seguintes á publicación no BOP. Máis información: BOP 22/02/2011.

--------------------

O concello de Gondomar convoca dúas bolsas para a realización de prácticas na oficina municipal de turismo de Gondomar polo sistema de concurso de méritos. A duración das bolsas será de 7 meses cunha dotación de 6420 euros cada unha. Requisitos: Diplomado en Turismo ou equivalente, ou Técnico superior de Información e Comercialización Turística no momento da convocatoria deste procedemento selectivo, sendo requisito indispensable que a titulación sexa, cando menos, obtida no ano 2002 ou con posterioridade a esta data. Prazo: Ata 01/03/2011 Máis información: www.concellodegondomar.comEMPREGO PRIVADO

Empresa de Traballo Temporal require un/ha Auxiliar de Loxística.

Funcións: Búsqueda e contacto con proveedores nacionais e internacionais, realización e seguimento de pedidos, elaboración de documentación para o envío de mercancías o estranxeiro, contacto con axentes de transporte e realización de diversas tarefas administrativas. Imprescindible Ciclo superior en Comercio Internacional ou similar, nivel alto de inglés. Máis información Aemos Telf. 986 498 820.

--------------------

Agrupación líder en consultora tecnolóxica y en servizos TIC,s require dous Axentes comerciais, para a comercialización de webs profesionais a custe cero, nas provincias de A Coruña, Ourense e Pontevedra. Funcións: Captación de novos clientes, preferentemente empresas. Máis información Aemos Telf. 986 498 820

--------------------

Empresa dedicada a fabricación, distribución e venta ao por maior da máis ampla gama de accesorios para o automóbil require un Comercial.

Funcións: venda de accesorios/recambios do automóbil por toda España. Máis información Aemos Telf. 986 498 820.

-------------------
Empresa de Traballo Temporal selecciona para tenda de telefonía móbil ubicada en Vigo un/unha Dependiente/a. Contrato temporal con posibilidade de permanencia na empresa. Máis información Aemos Telf. 986 498 820.

--------------------
Empresa de trabajo temporal selecciona un/ha Torneiro/a Fresador/a. Contrato temporal con posibilidade de permanencia. Máis información Aemos Telf. 986 498 820

--------------------

Empresa dedicada a la producción y distribución de embutidos, requiere un/a Administrativo Contable a media jornada. Contrato temporal con posibilidad de permanencia en la empresa. Funciones: Facturación, contabilidad, archivo, correo, atención a proveedores y clientes, Se requiere menor de 30 años Diplomado o Licenciado en Ciencias Empresariales o con Ciclo Superior en Administración y Finanzas, parado de larga duración. Máis información Aemos Telf. 986 498 820

------------------

Empresa dedicada á aplicación dos últimos avances tecnolóxicos e informáticos o desenvolvemento de solucións globais para empresas relacionadas con o Transporte, a Loxística e o Comercio Exterior; selecciona un/unha Consultor de software de xestión. Funcións: Consultoría de software, parametrización e implantación de software, formación del software, demostracións do producto e atención o cliente. Máis información Aemos Telf. 986 498 820

-------------------

Empresa do sector do metal ubicada en Mos precisa un Operario de Mecanizado. Contrato en prácticas con posibilidad de permanencia. Imprescindible: F.P. II o Ciclo superior en Mecanizado. Máis información Aemos Telf. 986 498 820

-------------------

Empresa líder en la producción de piezas en poliuretano, requiere un Ayudante para Oficina Técnica, para su delegación en Mos. Se requieren parados de larga duración menores de 30 años.Conocimientos de Autocad, Adobe Acrobat y office. Máis información Aemos Telf. 986 498 820


CURSOS

Cruz Vermella impartirá un curso gratuíto de Socorrista en Servizos terrestres. Con esta especialidade recibirán a capacitación en primeiros auxilios, o que lles permitirá intervir despois de terse producido un accidente ou emerxencia. O curso comezará o 26 de marzo e finalizará o 8 de maio na sede da Cruz Vermella de Vigo. Os interesados poden chamar ao teléfono: 986423666

--------------------

Curso prevención e evaluación do maltrato infantil. OBXETIVOS Aumentar a capacidade de recoñecer a violencia nas suas diferentes formas, profundizando no coñecemento preventivo do maltrato infantil e dos abusos sexuais nos menores. DESTINATARIOS profesionais e educadores/as do ámbito infantil y/o intervención social (psicólogos, traballadores sociais, educadores, pedagogos, mestres...). METODOLOXÍA Semipresencial (10 h de clase presencial e 50 h de traballo individual na casa con material). Máis información Fundación Radio ECCA.

--------------------

O Departamento de Educación de Vigozoo abre o prazo de inscrición das “Primeiras Xornadas Formativas de Educadores”, que terán lugar dende o 8 ao 11 de marzo, de 9 a 14 horas nas instalacións do parque zoolóxico. Máis información: 986 267 783 - 620 969 212

--------------------
A Cámara Oficial, Industria e Navegación de Vilagarcía de Arousa convoca un curso de condutor de carretilla elevadora. Máis información 986 56 52 86


PRÁCTICAS PROFESIONAIS

O proxecto Aquelando 2 ofrécelles a posibilidade de realizar 200 horas de prácticas profesionais en servizos de atención e coidado de persoas maiores, persoas con discapacidade e infancia.

Requisitos xerais: Estar inscrito no servizo público de emprego como demandante de emprego e empadroado nalgún concello da provincia de Pontevedra.

Requisitos específicos:

• Prácticas en coidado de persoas maiores, persoas dependentes e persoas con discapacidade: ter unha formación mínima de 300 horas relacionada cos servizos de atención as persoas ou algún ciclo de FP relacionado co sector.

• Prácticas en coidado infantil: ter a titulación de FP en Técnico superior en Xardín de infancia ou Educación Infantil ou a Diplomatura de maxisterio na especialidade de Educación infantil.

A convocatoria está aberta. A participación é gratuíta e concederase unha bolsa de formación as persoas que participen e cumpran os requisitos.

Para máis información, contactar co persoal técnico do proxecto Aquelando 2.

Tlf.: 986 804 100 – Ext: 41215, 41217, 41218.

 
AXUDAS

Xa está en vigor a axuda (pagamento único de 360 euros) para pais/nais de nenos/as menores de 3 anos que cumpran certos requisitos. Para máis información, consultade coa Traballadora Social do Concello.

--------------------

Axudas económicas programa recualificación profesional. Resolución de 15 de febreiro de 2011, do Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se determina a forma e prazos de presentación de solicitudes e de tramitación para a concesión de axudas económicas de acompañamento pola participación no programa de recualificación profesional das persoas que esgoten a súa protección por desemprego, establecidas no Real Decreto-Lei 1/2011, de 11 de febreiro, de medidas urxentes para promover a transición ao emprego estable e a recualificación profesional das persoas desempregadas. Máis información: BOE 16/02/2011.


0 comentarios:

Publicar un comentario