TABAGÓN EN FESTAS (DÍAS 29, 30 E 31)

EN PROBAS

EN PROBAS

21 oct. 2009

O Rosal, parte do "Camiño Portugués da Costa"

Última reunión no concello de Baiona. (Foto: Sonia Rial)
Dende hai tempo representantes políticos e técnicos do concello do Rosal estanse reunindo cos seus homólogos dos outros municipios polos que discorre o Camiño Portugués da Costa co propósito de ultimar detalles para o correcto funcionamento do mesmo. A última destas xuntanzas foi hai uns días en Baiona, a onde asistiron a concelleira e o técnico de Cultura rosaleiros para resolver unha serie de cuestións e dúbidas onde se convocaron tamén a membros da Xunta, do Xacobeo, da Federación Provincial de Hostelería, da Asociación Eduardo Chao e da Asociación Amigos de los Pazos. Nesta reunión conseguiuse fixar unha liña de actuación conxunta e marcar unhas pautas a seguir con obxectivos a corto prazo por parte dos entes implicados.
Entre os temas tratados destacou a sinaléctica do trazado, que se realizará tanto con "mojones" en chan rural, conchas de cerámica en zona urbana e pracas de bronce nos cascos históricos dos concellos que o teñan, como por exemplo A Guarda, Baiona ou Vigo. Outro tema destacado foi o do aloxamento. Tratouse a posibilidade de realizar albergues provisionais, dependentes da Xunta e se expuso por parte do Xacobeo, un proxecto que entrará en funcionamento proximamente, que é o "Pasaporte Xacobeo", no que se incluirán descontos en aloxamento ou restauración en todos os establecementos que se asocien ao proxecto. Con respecto á divulgación e promoción do Camiño, o Xacobeo comprometeuse a realizar un folleto específico, con toda a información dos municipios, así como a publicitalo nas diferentes actuacións de promoción que se realicen, como feiras de turismo, confirmando que o próximo ano este Camiño Portugués da Costa terá a mesma difusión cos outros oito Camiños.

0 comentarios:

Publicar un comentario