TABAGÓN EN FESTAS (DÍAS 29, 30 E 31)

EN PROBAS

EN PROBAS

12 abr. 2012

A ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DO CLUB CICLISTA O ROSAL SERÁ O DOMINGO 22


Deixámosvos íntegra a última entrada publicada na web do Club Ciclista O Rosal:

"Sres.Sras. Socios/as.
 
Pola presente quedan Vdes. convocados/as á reunión da Asemblea Xeral Ordinaria que se celebrará o domingo 22 de abril de 2012 ás 11:00 horas en primeira convocatoria, e ás 11:30 en segunda, no local social do CLUB situado nos baixos da Gardería Municipal de Pías, co seguinte

ORDE DO DÍA:

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.

2. Estado de contas. Balance-liquidación da tempada 2011.

3. Proxectos e presupostos para o ano 2012.

4. Informe do Presidente: Memoria de actividades da tempada 2011.

5. Rogos e preguntas.
 
O Rosal, a 01 de abril de 2012
 
O Presidente
Asdo: Gerardo Álvarez Martínez

0 comentarios:

Publicar un comentario