TABAGÓN EN FESTAS (DÍAS 29, 30 E 31)

EN PROBAS

EN PROBAS

2 feb. 2016

O Concello do Rosal contratará a 16 desempregados/as a xornada completa


Informa: Concello do Rosal

PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS – LIÑA 4 (DEPUTACIÓN)

O Plan Provincial de Obras e Servizos da Deputación de Pontevedra para o ano 2016, na súa liña destinada ó emprego, financiará a contratación de 16 desempregados/as para o concello do Rosal, a xornada completa, e por distintos períodos que van dende os catro ós nove meses.

Mentres que a Deputación financiará os gastos salariais e de seguridade social, o Concello farase cargo dos gastos referidos ás liquidacións por fin de contrato, á formación en prevención de riscos laborais, á roupa de traballo e aos equipos de protección individual necesarios, así como á vixiancia da saúde dos traballadores/as.

Os/as traballadores/as que sexan contratados/as para realizar as obras ou prestar os servizos polos que se outorgue a subvención deberán ser persoas desempregadas, non perceptoras de prestacións ou perceptoras de prestacións sociais destinadas a garantir os recursos económicos mínimos de subsistencia (RISGA, RAI, PREPARA e outros similares), inscritas na Oficina de Emprego de Tui.

As ocupacións que o concello solicitará á Oficina de Emprego son as que seguen: OFICIAIS 2ª ALBANEIS (7 postos: 4 durante oito meses e 3 durante 4 meses); MOZOS DE RECOLLIDA DE LIXO (5 postos: 2 durante nove meses, 2 durante oito meses e 1 durante catro meses); CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN XERAL (2 postos durante seis meses); ORDENANZA (1 posto durante oito meses); ASISTENTE DOMICILIARIO (1 posto durante oito meses)

A maiores, dentro do Plan de Práctica Laboral da Deputación tamén se convocaron dúas bolsas para o Concello do Rosal, en concreto, unha para un titulado no Ciclo Superior de Administración e Finanzas e outra para un graduado en Arquitectura. 

0 comentarios:

Publicar un comentario